Theo kết quả nghiên cứu công bố tại hội thảo Công bố báo cáo nghiên cứu “Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa tổ chức cho thấy, nhiều dấu hiệu nền kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương trước các biến động bất lợi từ bên ngoài.

Trong khi dự địa chính sách eo hẹp và sức chống chịu của nền kinh tế còn rất yếu. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần ổn định chính sách vĩ mô để góp phần giải quyết thực trạng trên. 

Để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng, chắc chắn cần hệ thống đồng bộ, các giải pháp từ tổng thể đối với toàn nền kinh tế đến giải pháp đối với từng ngành, lĩnh vực và vùng, địa phương. Theo đó, cần khắc phục tình trạng nền kinh tế đang ngày càng phụ thuộc vào DN FDI ở cả cấp độ địa phương, ngành và toàn nền kinh tế.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần có giải pháp chung về cải cách thể chế và phát triển kinh tế tư nhân. Xây dựng và phát triển với tốc độ bứt phá khu vực kinh tế tư nhân trong nước năng động, có sức cạnh tranh toàn cầu và trở thành động lực quan trọng tiến tới là động lực chủ yếu của phát triển kinh tế đất nước.

Trân Trân