Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tính CPI tháng 8-2018 có tới 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất 0,87% (chủ yếu do nhóm thực phẩm tăng 1,12% trong khi nhóm lương thực chỉ tăng 0,10%).

Tiếp theo là nhóm giáo dục tăng 0,46%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,44%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,19%; nhóm giao thông và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cùng có mức tăng 0,13%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,11%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép cùng với nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình có mức tăng 0,10%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng thấp nhất là 0,02%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông có mức giá giảm 0,07% so với tháng 7-2018.

Lạm phát cơ bản tháng 8-2018 tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng đầu năm 2018 tăng 1,38% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

H.A.