Theo đó, kiểm tra tại cơ sở kinh doanh 113 Hàng Gai (Hà Nội), với số liệu cho thấy, năm 2015, tổng doanh thu của doanh nghiệp này là 15.600.000.000, đã nộp 234.000.000 tiền thuế. Năm 2016, doanh thu là 16.111.035.950 đồng và đã nộp 241.665.539 đồng tiền thuế.

9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu là 14.086.000.000, đã nộp 211.290.000 đồng tiền thuế.

H.A.