Theo ông Takehiko Nakao, các nền kinh tế của hai tiểu vùng này tiếp tục thể hiện khả năng thích ứng trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu đang gia tăng, với cầu nội địa mạnh mẽ giúp duy trì tăng trưởng và các nhà hoạch định chính sách đã xác định rõ ràng để ứng phó với bất kỳ biến động tiềm tàng nào. Hai sáng kiến tiểu vùng này là những nền tảng quan trọng đối với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

 “Tôi xin được chúc mừng các quốc gia IMT–GT và BIMP–EAGA vì sự hợp tác kinh tế quan trọng của họ trong những thập niên gần đây, khi Đông Nam Á ngày càng trở nên thích ứng, đồng đều, bền vững và cạnh tranh về kinh tế. ADB cam kết tiếp tục hỗ trợ cho các chương trình tiểu vùng này với vai trò là nhà tài trợ, nhà môi giới trung thực, nhà cung cấp tri thức, và bên xúc tiến để thúc đẩy các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho hoạt động đầu tư của khu vực”, ông Takehiko nói.

ADB hỗ trợ giúp các chính phủ tăng cường mạng lưới thể chế, cũng như cải tạo nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng then chốt tại khu vực. Ảnh minh họa. Nguồn: ADB. 

ADB là một đối tác phát triển khu vực của IMT–GT, sáng kiến được bắt đầu từ năm 1993, và là cố vấn phát triển khu vực cho BIMP–EAGA, được bắt đầu từ năm 1994. ADB cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho cả hai chương trình này. Hợp tác giữa ADB và IMT–GT bao gồm hỗ trợ các quy hoạch tổng hợp giao thông đô thị xanh, thúc đẩy các hành lang kinh tế, cùng rất nhiều sáng kiến để phát triển liên kết giao thông và thương mại. IMT–GT có 41 dự án hạ tầng kết nối trong giai đoạn 2017–2021, với tổng giá trị là 47 tỉ USD.

“Các sáng kiến IMT–GT đã mang lại những thành tựu nổi bật, bao gồm cải thiện tính kết nối, tăng cường các mạng lưới thể chế, và nâng cao năng lực của các chính phủ”, ông Nakao nhận định.

Về BIMP–EAGA, sáng kiến này đã hỗ trợ mở rộng các mạng lưới giao thông và các dự án năng lượng xuyên biên giới, cùng với những sáng kiến góp phần thúc đẩy thương mại sôi động hơn. BIMP–EAGA có 69 dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên trong giai đoạn 2017–2025, với tổng giá trị hơn 22,5 tỉ USD. Hỗ trợ của ADB bao gồm các khoản vay để cải tạo lưới điện tại Bắc Kalimantan, Indonesia và tăng cường các mạng lưới giao thông đường bộ then chốt ở Mindanao, Philippines.


Tiên An