Như vậy, tổng cộng đã có 848 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương.

Trong tháng 5, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi ổn định so với tháng 4-2016. Dự báo trong tháng 6-2016, giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục ổn định.

H.A.