Tuy nhiên thặng dư thương mại đạt 4,5 tỷ USD, tăng 339 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 1,18% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến, tốc độ tăng GDP ngành nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm đạt trên 1%.

Theo Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm, điểm đáng lưu ý còn là đã có 9 dự án chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng được khởi công, khánh thành, đi vào hoạt động; cả nước có 58,2% số xã và 127 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Cả năm 2020, tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp phấn đấu đạt 2,5 - 3%; tổng giá trị xuất khẩu cả năm đạt 41 tỷ USD.

C.L.