Tổng cộng 19 xe cơ giới, trong đó chủ yếu là máy đào, xe nâng… Trong đó, có máy đào bánh xích đã qua sử dụng, có số khung bị đóng lại, trị giá trên 650 triệu đồng; Xe nâng mới 100%, trị giá gần 1 tỷ đồng, số khung của xe bị đóng lại; Cần trục bánh xích, trị giá gần 1,4 tỷ đồng, số khung, số máy bị tẩy xóa…Số xe cơ giới trên là tang vật các vụ vi phạm đã bị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý tịch thu theo quy định.

Một chiếc máy đào bánh xích nhập lậu do Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh bắt giữ

Căn cứ khoản 2, Điều 18 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 5-3-2018 của Chính phủ về phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Trường hợp đặc biệt cần xử lý theo hình thức khác để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đơn vị chủ trì, quản lý tài sản báo cáo cơ quan cấp trên để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết xử lý.

 Căn cứ quy định trên, để xử lý số hàng hóa vi phạm nêu trên, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề xuất phương án xử lý tiêu hủy cơ học số khung, số máy bị đục, sửa, sau đó bán tận dụng phụ tùng, không giải quyết đăng ký lưu hành.


Lưu Hiệp