Theo đó, có 37 loại xe ôtô sản xuất trong nước được bổ sung vào bảng giá tính lệ phí trước bạ mới. Đáng chú ý, trong đợt điều chỉnh này, một số xe máy điện sản xuất trong nước được giảm giá tính lệ phí trước bạ như Vinfast Klara S từ 42 triệu đồng xuống còn 39,9 triệu đồng, IMPES từ 22 triệu đồng xuống 14,9 triệu đồng, LUDO từ 21 triệu đồng xuống 12,9 triệu đồng.

Bảng giá có thêm những dòng xe điện mới như Yadea G5 giá 40 triệu đồng, Ulike giá 19 triệu đồng; Hola giá 13,5 triệu đồng…

B.K.