Cảnh sát giao thông quan sát, tuần tra trên sông Hậu. 
Tỉnh Trà Vinh có 158 bến thủy nội địa, 52 bến khách và hơn 5.000 phương tiện lưu hành. Cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó việc xây dựng mô hình “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện, kiểm tra trên sông Cổ Chiên.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trên 1.500 cuộc, phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm.
Cảnh sát giao thông chủ động hực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tỉnh Trà Vinh có 15 câu lạc bộ, mô hình “Bến, cảng văn minh, văn hóa, an toàn”, “Phòng, chống đuối nước trẻ em”.
Chuyến đò an toàn, thuyền trưởng và hành khách chấp hành nghiêm các quy định.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền phòng ngừa tai nạn giao thông do các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ gây ra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp tự ý hoán cải, sửa chữa phương tiện.

Cảnh sát giao thông phối hợp ngành chức năng kiểm tra, nhắc nhở các bến khách ngang sông chấp hành nghiêm pháp luật.

Hồ Giang