Ngoài giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu úy Đinh Thị H’Nứa (dân tộc Bana) thuộc Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) còn đảm việc nhà, chăm sóc bà trong những lúc đau ốm.  (Tác giả: Từ Ngọc Vũ - Bình Định)
Hè về, Đoàn Thanh niên công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã có nhiều hoạt động tình nguyện giúp đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh, trung úy Trần Việt Hòa hớt tóc miễn phí cho trẻ em vùng cao.  (Tác giả: Từ Ngọc Vũ - Bình Định).
Cảnh sát cơ động giúp dân gặt lúa chạy lũ. (Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Vĩnh Phúc).
Cảnh sát cơ động giúp dân gặt lúa chạy lũ. (Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Vĩnh Phúc). 
Cảnh sát cơ động giúp dân gặt lúa chạy lũ. (Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Vĩnh Phúc).
Cảnh sát cơ động giúp dân gặt lúa chạy lũ. (Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Vĩnh Phúc).
BTC