Một lãnh đạo VTV lý giải về sự chậm chễ trong vấn đề này: “Hiện nay đơn vị giữ bản quyền truyền hình Euro tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Sport Five. Đơn vị này ra giá cho chúng tôi là 5 triệu USD – một cái giá cao chưa từng thấy, vì thế hiện tại chúng tôi còn phải xem xét, đấu tranh rất nhiều”

Ngọc Anh