Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính  này vốn đã bỏ trống từ khi ông Cấn Văn Nghĩa từ chức cách đây hơn 1 năm. Khi đó trong đơn gửi Thường trực VFF, ông Nghĩa cho biết lý do từ nhiệm chỉ sau 6 tháng tại chức là để giành thời gian tập trung cho công việc ở vị trí Phó chủ tịch chuyên môn Hiệp hội Thể thao dưới nước.

Sau gần một năm bỏ trống vị trí này giờ đây VFF công bố công khai tuyển chọn ứng viên từ sự đề cử của các tổ chức thành viên. Các tiêu chí VFF đưa ra gồm: Là công dân Việt Nam từ 25 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tâm huyết với sự phát triển bóng đá Việt Nam; Tự nguyện và có khả năng bố trí thời gian để tham gia các hoạt động bóng đá.

Danh tính người kế  nhiệm ông Nghĩa sẽ được công bố vào tháng 8 này sau đại hội của VFF

Các ứng viên phải hiểu biết và có kinh nghiệm trong hoạt động bóng đá hoặc hoạt động thể thao chuyên nghiệp; hoạt động tài chính, thương mại; Có năng lực, khả năng hoạch định, xây dựng, chỉ đạo và triển khai kế hoạch nhằm huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển bóng đá Việt Nam.

Điểm đáng chú ý ở đây là VFF đã không còn đưa tiêu chuẩn về bằng cấp vào như một điều kiện bắt buộc . Trước đó vào năm 2018 khi tiến hành đại hội bầu cử ban lãnh đạo mới một trong những tiêu chuẩn được đưa ra là phải có bằng cử nhân. Đây là điều rất bình thường nhưng khi đó đã khiến một bộ phận dư luận không bằng lòng

Dự kiến sau khi tiểu ban nhân sự tổng hợp danh sách các ứng viên được những đơn vị thành viên của VFF giới thiệu thì vào tháng 8/2020 VFF sẽ bầu Phó Chủ tịch tài chính mới ở đại hội thường niên của mình.

Nguyễn Bình