Để tổ chức cuộc thi trên, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã đầu tư tuyến đường leo núi bán nhân tạo tại cửa Hang Tối với chiều cao hơn 30m.

Đây là đường leo núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam cho đến thời điểm này. Tuyến đường leo núi này do Công ty EVERRESTViet có nhiều kinh nghiệm thực hiện. Sau khi tổ chức cuộc thi, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ đưa tuyến đường leo núi bán nhân tạo tại cửa Hang Tối vào khai thác dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách.

Hang Tối nằm trong tour du lịch Sông Chày - Hang Tối thuộc Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước bởi nhiều loại hình hấp dẫn, trong đó có dịch vụ zipline và tắm bùn hang động lần đầu tiên và duy nhất được đưa vào khai thác ở Việt Nam.

H.K.