Dự khai mạc giải có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia giải, cùng đông đảo vận động viên, cổ động viên từ các đội.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Giải đấu diễn ra nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Đồng thời đây cũng là dịp để các đơn vị tăng cường giao lưu kết nối, phối hợp trong công tác và tô đậm tình đoàn kết. 

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động thể thao có ý nghĩa này tạo không khí thi đua sôi nổi để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, nâng cao thể chất cho cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

P.H