Trong hàng chục năm qua, tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành, có  hàng chục võ quán Vịnh Xuân Nam Anh truyền thụ, đào tạo kỹ thuật môn phái, nhưng đến nay mới có điều kiện để thành lập võ đường – tổ đường.

Theo Đại sư Nam Anh, đây là một bước tiến mới nhằm gìn giữ và phát huy tinh hoa võ thuật, đóng góp vào việc hun đúc tinh thần thượng võ, chấn hưng và phát triển văn hóa truyền thống.

PV