Giải năm nay với sự tham gia của 20 thuyền đua đến từ các huyện trong tỉnh, các thuyền đua tranh tài nội dung truyền thống nữ 4 vòng đôi và nam 5 vòng đôi. Ngoài ra, một nội dung đặc biệt đó là tham gia giải “hòa bình” với 3 vòng đôi dành cho nam.

Các đội thuyền truyền thống nữ đang tiến về đích.

Kết quả, thuyền đua giải truyền thống thuộc về đội nam Tam Hải (huyện Núi Thành), giải nữ thuộc về huyện Điện Bàn và giải hòa bình nhất thuộc về đội nam xã Bình Dương (huyện Thăng Bình)…

Đây là dịp đông viên bà con tích cực tham gia tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe và tham gia ứng cứu phòng chống lũ lụt, góp phần bảo vể chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

An Khang