Nội dung bóng bàn:

Đồng đội nam: nhất Công an TP Hồ Chí Minh; nhì Công an Nam Định; đồng giải ba: Công an TP Hà Nội và Công an Phú Thọ. Đồng đội nữ: nhất Công an Nam Định; nhì Công an Hải Dương; đồng giải ba Công an TP Hà Nội và Công an Thanh Hóa.

Đơn nam 18-35 tuổi: nhất Trần Anh Tuấn (Tổng cục VI); nhì Lê Đức Long (Công an Phú Thọ); đồng giải ba Trương Minh Tấn (Công an Quảng Bình) và Nguyễn Duy Đông (Công an Nam Định).

Đơn nam 36-45 tuổi: nhất Phạm Phi Hùng (Công an Hải Dương); nhì Phùng Gia Hưng (Công an Hà Nam); đồng giải ba Phan Thanh Oai (Tổng cục III) và Nguyễn Trung Kiên (Công an Hải Dương).

Đơn nam 46 tuổi trở lên: nhất Nguyễn Quang Tuyên (Công an Hải Phòng); nhì Đỗ Trọng Quân (Công an TP Hồ Chí Minh); đồng giải ba Lã Hữu Nghị (Tổng cục VII) và Phạm Hồng Biên (Công an TP Hà Nội).

Đơn nữ 18-35 tuổi: nhất Nguyễn Phương Thảo (Công an Hà Nội); nhì Vũ Thị Phương Linh (Công an Nam Định); đồng giải ba Mai Thị Thanh An (Tổng cục VII) và Phạm Ngân Quỳnh (Công an Bình Định).

Đơn nữ 36-45 tuổi: nhất Chu Thị Hồng Hạnh (Tổng cục III); nhì Dương Vân Nga (Công an Ninh Bình); đồng giải ba Hoàng Thị Thu Hà (Công an Hà Nội) và Lã Thị Thu Hà (Công an Ninh Bình).

Ban tổ chức Hội thao trao giải nhất nội dung bóng bàn đồng đội nữ.

Đơn nữ trên 46 tuổi: nhất Nguyễn Thị Nga (Công an Hải Dương); nhì Phạm Thị Hạnh (Công an Hải Dương); đồng giải ba Thạch Thị Hồng (Công an TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Oanh (Công an Thanh Hóa).

Đôi nam 18-35 tuổi: nhất Trần Anh Tuấn - Nguyễn Mạnh Hùng (Tổng cục VI); nhì Phạm Tuấn Phong - Lê Đức Long (Công an Phú Thọ); đồng giải ba Nguyễn Ngọc Thanh Phong - Đỗ Thanh Bình (Công an TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Văn Long - Hoàng Anh Tuấn (Công an Nam Định).

Đôi nam 36-45 tuổi: nhất Phạm Phi Hùng - Nguyễn Trung Kiên (Công an Hải Dương); nhì Phùng Gia Hưng - Đỗ Thanh Bình (Công an Hà Nam); đồng giải ba Nguyễn Hữu Phúc - Nguyễn Thanh Vân (Công an Quảng Bình) và Đinh Đức Hùng - Nguyễn Thanh Hải (Công an Hải Phòng).

Đôi nam trên 46 tuổi: nhất Nguyễn Quang Tuyên - Hoàng Văn Khá (Công an Hải Phòng); nhì Phạm Xuân Hòa - Nguyễn Văn Thịnh (Tổng cục An ninh I); đồng giải ba Nguyễn Minh Cường - Vũ Anh Tuấn (Công an Khánh Hòa) và Phạm Bá Tuấn - Nguyễn Ngọc Tới (Tổng cục IV).

Đôi nữ 18-35 tuổi: nhất Trần Thanh Hương - Nguyễn Thị Hồng Ngân (Công an Hải Dương); nhì Trần Thị Thu Hương - Vũ Thị Phi Loan (Công an Nam Định); đồng giải ba Nguyễn Thị Thanh Thủy - Hoàng Thị Kim Phượng (Công an Thừa Thiên - Huế) và Lê Hồng Hạnh - Vũ Thị Đính (Công an Hà Nội).

Đôi nữ 36-45 tuổi: nhất Lã Thị Thu Hà - Dương Vân Nga (Công an Ninh Bình); nhì Hoàng Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Thanh Mai (Công an Hà Nội); đồng giải ba Nguyễn Thị Minh - Nguyễn Thị Thúy Ngọc (Công an Lạng Sơn) và Hoàng Thị Thu - Vũ Thị Hòa (Công an Nam Định).

Đôi nữ trên 46 tuổi: nhất Nguyễn Thị Nga- Phạm Thị Hạnh (Công an Hải Dương); nhì Nguyễn Thị Oanh - Cao Thị Nhung (Công an Thanh Hóa); đồng giải ba Hoàng Thị Chính - Trần Thị Ngãi (Tổng cục IV) và Ngô Thị Kim Thoa - Đỗ Thị Vân (Tổng cục VI).

Đôi nam nữ 18-35 tuổi: nhất Nguyễn Duy Đông - Vũ Thị Phương Linh (Công an Nam Định); nhì Hoàng Văn Long - Trần Thị Thu Hương (Công an Nam Định); đồng giải ba Nguyễn Minh Quang - Nguyễn Phương Thảo (Công an Hà Nội) và Nguyễn Thanh Quang - Trần Thanh Hương (Công an Hải Dương).

Đôi nam nữ 36-45 tuổi: nhất Phan Thanh Oai - Chu Thị Hồng Hạnh (Tổng cục III); nhì Nguyễn Tiến Thắng - Nguyễn Thị Minh (Công an Lạng Sơn); đồng giải ba Nguyễn Văn Trị - Dương Vân Nga (Công an Ninh Bình) và Hà Văn Kim - Nguyễn Thị Thúy Ngọc (Công an Lạng Sơn).

Đôi nam nữ 46 tuổi trở lên: nhất Đỗ Trọng Quân- Thạch Thị Hồng (Công an TP Hồ Chí Minh); nhì Phạm Bá Tuấn - Hoàng Thị Chính (Tổng cục IV); đồng giải ba Nguyễn Tuấn Bình - Trần Thị Ngãi (Tổng cục IV) và Trần Văn Quân - Phạm Thị Hạnh (Công an Hải Dương).

Nhất toàn đoàn nội dung bóng bàn: Công an Hải Dương; nhì Công an Nam Định và ba Công an TP Hồ Chí Minh.

Nội dung vũ trang - việt dã

Nhất (vũ trang) Nguyễn Thanh Tín (Công an Bình Dương); nhì Đỗ Đình Dũng (Công an Thanh Hóa); ba Trần Văn Tuân (Công an Quảng Bình).

Nhất (việt dã) Vũ Thị Thu Trang (Công an Bình Dương); nhì Nguyễn Ngọc Lan (Công an Đắk Nông); ba Nguyễn Thị Ánh (Công an Đắk Nông).

Thành tích toàn đoàn nội dung vũ trang - việt dã: nhất Công an Quảng Bình; nhì Tổng cục VIII; ba Công an Bình Định.

Nội dung chiến sỹ Công an khỏe

Đồng đội nữ

Nhất (nhóm 1) Công an Bình Dương; nhì (nhóm 1) Công an Thừa Thiên - Huế; ba (nhóm 1) Tổng cục VIII; nhất (nhóm 2) Tổng cục VIII; nhì (nhóm 2) Công an TP Hồ Chí Minh; ba (nhóm 2) Công an Lạng Sơn; nhất (nhóm 3) Tổng cục VIII; nhì (nhóm 3) Công an Đắk Nông; ba (nhóm 3) Công an TP Hồ Chí Minh.

Đồng đội nam

Nhất (nhóm 1) Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; nhì (nhóm 1) Công an Bắc Ninh; ba (nhóm 1) Công an Bình Định. Nhất (nhóm 2) Công an Quảng Ngãi; nhì (nhóm 2) Tổng cục VIII; ba (nhóm 2) Công an Bình Định; nhất (nhóm 3) Tổng cục VIII; nhì (nhóm 3) Công an Quảng Trị; ba (nhóm 3) Công an Lạng Sơn

Nguyễn Hưng