Đây là hoạt động do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Preeti Saran – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đã tham gia buổi biểu diễn.

Trước đó, ngày 11/12/2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố lấy ngày 21/6 hằng năm là ngày Quốc tế Yoga. Hiện nay, 177/193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã thống nhất tham gia ngày hội này. Việc tổ chức ngày hội Quốc tế Yoga tại Việt Nam cũng là cơ hội để thúc đẩy sự giao lưu và tìm hiểu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ.

H.Ly