Sân nhà tràn ngập tình yêu,
Trọng tài lòng cũng thuận chiều gió hơn...

Cuộc chơi một mất một còn,
Kỳ phùng địch thủ, vận son cố giành.
Xin đừng để lấm lem danh,
Thắng thua cũng phải nguyên lành
tiếng thơm...

(7/7/2014)

H.T.Q.