Theo kế hoạch, hôm nay Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam sẽ chủ trì cuộc họp giữa các đài truyền hình.

Trong cuộc họp cách đây ít ngày, các đài thống nhất để VTV là đài duy nhất đứng ra đấu thầu bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh. Trong trường hợp VTV không thắng nổi các đơn vị đấu thầu khác, nhiều khả năng các đài Việt Nam sẽ lại phải mua lại của một nhà cung cấp trung gian, như MP & Silva 3 năm trước

Tiến Dũng