Ở nội dung đơn nam, ngoài Tiến Minh còn có 7 tay vợt khác đứng trong Top 100 thế giới. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang (hạng 47 thế giới) được xếp là hạt giống số 2. Tay vợt Thái Lan Pornpawee Chochuwong (hạng 45 thế giới) là hạt giống số 1.

Tiến Minh sẽ phải cạnh tranh với 7 tay vợt mạnh khác trong Top 100 thế giới.

Giải đấu này có tổng giá trị giải thưởng là 17.500 USD.

K.Vy