Cụ thể, Phương Trâm về đích đầu tiên ở các nội dung: 200m cá nhân tự do, 200m ngửa, 50m bơi bướm, 4x100m tiếp sức hỗn hợp và 4x100m tiếp sức tự do.

Phương Trâm phá 2 kỷ lục của Ánh Viên. 

Riêng ở nội dung 200m cá nhân tự do, với thành tích 2 phút 6 giây 88, ngoài việc giành HCV, Phương Trâm còn phá kỷ lục của Ánh Viên xác lập từ năm 2011 (2 phút 7 giây 64).

Trước đó, ngày 26-5, Phương Trâm cũng phá kỉ lục của Ánh Viên ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp với thành tích 2 phút 21 giây 93. Sau 2 ngày tranh tài, Phương Trâm đã giành được 9 HCV ở nhóm tuổi 14-15 nữ.

K. Vy