Dưới đây là một số hình ảnh của đội tuyển trước giờ bay tai Sân bay Nội Bài: 

Phạm Huyền