Tham gia khóa đào tạo có 25 sĩ quan đến của các lực lượng hải quân, không quân, Cảnh sát biển, Lực lượng Biên phòng của các Bộ Quốc phòng Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thái Lan và Philippines.

Chủ đề được thảo luận trong khóa học bao gồm: các tổ chức hàng hải quốc tế và luật quốc tế về biển; các mối đe dọa trong lĩnh vực hàng hải hiện nay, và cách đối phó; bảo vệ ngành đánh bắt hải sản; các mối nguy hiểm về hàng hải toàn cầu và hệ thống an toàn hàng hải, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, và các cơ quan thực hiện; và các vấn đề môi trường và quản lý thiên tai.

Khóa học kéo dài 5 ngày tại Đà Nẵng. 
Đây là lần đầu tiên các cán bộ giảng viên trong lĩnh vực quân sự của Anh thực hiện khóa huấn luyện tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa trong lĩnh vực hợp tác về đào tạo giữa hai nước. 
Huyền Chi