Theo ông Poroshenko, số lượng người dân Ukraina ủng hộ việc gia nhập liên minh quân sự đã tăng hơn 3 lần đến 54% trong 4 năm qua.

Tổng thống Poroshenko và quân đội Ukraina (Ảnh: Kiev Post)

Nhưng các chuyên gia quốc tế tin rằng triển vọng cho Ukraina trở thành một thành viên của NATO trong tương lai gần ngày càng mong manh, vì quốc gia này vẫn chưa thể đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, quân sự, luật pháp và kinh tế để gia nhập liên quân.

Ukraina và NATO thiết lập cơ chế hợp tác từ năm 1991, ngay sau khi Kiev tuyên bố độc lập và tách khỏi Liên bang Xô viết. Ukraina thường xuyên cộng tác chặt chẽ  với liên quân và chủ đông tham gia Chương trình hợp tác vì “Hòa bình” của NATO.

Ngay sau khi nội chiến bùng phát ở miền Đông vào tháng 4-2014, Quốc hội Ukraina đã bãi bỏ tình trạng phi liên kết, mở đường cho việc tham gia khối quân sự.

Ngọc Bích