Tiểu đoàn không quân đổ bộ tấn công sẽ đồn trú ở Feodosiya và kế hoạch thành lập đơn vị đã được đưa ra, ông cho biết thêm.

Nga sẽ thành lập một đơn vị không quân đổ bộ tấn công ở Crimea vào cuối năm nay

“Sau quyết định của ủy ban quân lực Bộ Quốc phòng Nga, một đơn vị không quân đổ bộ tấn công sẽ được thành lập ở Cộng hòa Crimea vào ngày 1-12 năm nay, trực thuộc Sư đoàn Không quân 7 đổ bộ tấn công vùng núi”, Đại tướng Vladimir Shamanov xác nhận với TASS.

“Tiểu đoàn sẽ đồn trú gần thành phố Feodosiya thuộc phía Tây bán đảo”, ông cho biết thêm.

Theo kế hoạch, tiểu đoàn này sẽ được sử dụng là cơ sở thành lập trung đoàn không quân 97 ở Crimea vào cuối năm 2019. Đây sẽ là trung đoàn thứ 3 trực thuộc Sư đoàn Không quân 7.

“Tiểu đoàn này sẽ dự kiến chuyển đổi thành trung đoàn không quân 97 vào cuối năm 2019 bao gồm 3 tiểu đoàn không quân, một số đơn vị chiến đấu mặt đất và hậu cần”, Đại tướng Shamarov cho biết.

Toại Khanh