Qua phân tích dữ liệu trong máy tính của trường đại học này, Cơ quan thanh tra đặc biệt của Tokyo đã phát hiện ra việc liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ nhất diễn ra vào tháng 2 vừa qua, với kết quả thi của nhiều học sinh đã được sửa và tăng điểm số. 

Hiện tại, Cơ quan thanh tra đặc biệt Tokyo cũng có danh sách những sinh viên được tăng điểm trong kỳ thi lần này và đặc biệt những người có liên quan trong việc nâng điểm trong đó có nguyên hiệu trưởng của trường. 

Những người này đã hợp thức hóa dữ liệu để nâng điểm cho con trai của ông Sano Hitoshi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Tokyo. Nguyên Hiệu trưởng và những người có liên quan cũng đã thừa nhận hành vi của mình và đã bị khởi tố vì hành vi gian lận trong thi cử.

Trong kỳ thi vào Đại học Y khoa Tokyo, con trai ông Sano Hitoshi đã dự thi các môn Toán, Vật lý và tiếng Anh đã được hợp thức hóa điểm số để có kết quả cao.                                  
PV