Trụ sở AU tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Ảnh: DW.

Theo đó, Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt này sẽ nhóm họp tại trụ sở của Liên minh châu Phi, thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, với sự tham dự của 45 lãnh đạo các quốc gia thành viên. 

Phía Bộ Ngoại giao Ethiopia cho biết, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về nhu cầu cải cách Ủy ban Liên minh châu Phi, để cơ quan này phát huy tối đa vai trò, đáp ứng nhu cầu của 55 quốc gia thành viên, cũng như có khả năng đối mặt với các thách thức khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu hội nhập kinh tế và chính trị, được nêu trong Chương trình nghị sự của liên minh đế năm 2063.

Trước đó, vào ngày 14 đến 15-11 tới, một cuộc họp cấp Bộ trưởng của 55 quốc gia thành viên AU sẽ được diễn ra. Trong đó, các đại biểu tập trung xây dựng về chương trình nghị sự chi tiết cho Hội nghị Thượng đỉnh.

N.U