Ngoài việc nhấn mạnh việc cải cách cơ cấu là cần thiết để tăng cường khả năng tăng trưởng của các nền kinh tế, các Bộ trưởng G20 tái khẳng định các cam kết từ Hội nghị cấp bộ trưởng tài chính G20 diễn ra tháng 3 vừa qua, nhằm hạn chế sự phá giá cạnh tranh có thể có tác động bất lợi đến sự ổn định tài chính toàn cầu, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của các hiệp định thương mại đa phương. 

Các Bộ trưởng kêu gọi thúc đẩy đối thoại nhằm ngăn chặn sự gia tăng căng thẳng thương mại và địa chính trị, đe dọa đến tăng trưởng toàn cầu.

Tuy nhìn nhận ra những nguy cơ đối với kinh tế toàn cầu, song hội nghị chỉ dừng lại việc bày tỏ quan ngại mà chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức giải quyết căng thẳng thương mại liên quan đến chính sách thuế của Mỹ. 

Bộ trưởng Kinh tế Argentina Nicolas Dujovne cho rằng, các nước G20 đã không thể xóa bỏ các cuộc tranh cãi thương mại mà theo ông cần phải giải quyết trực tiếp thông qua Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO).

Dự kiến, những căng thẳng và khác biệt về thương mại sẽ được tiếp tục thảo luận tại hội nghị Thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 11 tới.

K.H