Đại hội đã bầu 56 ủy viên vào ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng. Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND Thành phố nguyên Phó bí thư Thành ủy khóa XIV được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XV.

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV.
Đồng chí Lê Văn Thành – Tân bí thư Thành ủy.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ các đại biểu của Đại hội đã tin tưởng trao cho trọng trách trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương Đảng, đoàn kết, năng động, sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, xã hội, đi đầu trong hội nhập Quốc tế, nâng cao đời sống cho mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng Hải Phòng sớm trở thành Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Văn Thịnh