Dự báo này khá tương đồng với dự báo của World Bank đưa ra vào trung tuần tháng 4 với mức tăng trưởng của Việt Nam năm 2016 là 6,2%. Mặc dù vậy, mức tăng trưởng này vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh IMF dự đoán các quốc gia khác trong khu vực như Philippines, Malaysia chỉ tăng trưởng lần lượt 6% và 4,4% trong năm nay.

Cũng theo báo cáo trên, dù có thể bị ảnh hưởng trước tình trạng trì trệ của Trung Quốc nhưng các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vẫn đủ sức đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của toàn thế giới. Tuy mức dự báo của IMF và World Bank là khá thấp so với mục tiêu 6,7% mà Chính phủ Việt Nam đề ra.

H.A.