Công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng Trạm biến áp (TBA) 500kV Sơn La có nhiệm vụ truyền tải công suất của Nhà máy Thủy điện Lai Châu có tổng công suất 1.200MW (dự kiến tổ máy số 1 phát điện vào cuối năm 2015) và các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc lên hệ thống điện quốc gia; đồng thời nâng cao độ tin cậy, linh hoạt trong vận hành hệ thống điện. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư.

V.H.