Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí In-la-văn Kẹo-bun-phăn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và hoan nghênh đồng chí dẫn đầu Đoàn đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí tin tưởng chắc chắn rằng, trên nền tảng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử sau 30 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi-may Lào sắp đến, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em.

K.H.