Tờ trình nêu rõ: Căn cứ điều 74 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, căn cứ điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Điểm 4 Nghị quyết 01 ngày 12-3-2016 của BCH Trung ương Đảng khoá XII, căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trân trọng trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề, sáng 31-3.

Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, quê quán tỉnh Ninh Bình, ĐBQH khoá XIII, là Giáo sư, Tiến sỹ Luật, đã đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh; Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; UVTW Đảng các khoá X, XI, XII; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, nay là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Chính phủ; Bí thư Đảng uỷ CATW, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau đó Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sáng 2-4, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Theo quy định, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Quỳnh Vinh