Theo đại biểu, xúc động, tự hào bởi lần đầu tiên trong lịch sử có nữ Chủ tịch Quốc hội. Tin tưởng bởi qua những gì đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã thể hiện trong quá trình làm Phó Chủ tịch Quốc hội cũng như đảm nhiệm nhiều vị trí khác trong bộ máy Nhà nước, đồng chí đều nỗ lực hết mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Quốc hội, cử tri tin tưởng.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá.

Tán thành quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Thị Khá ( Trà Vinh) cho rằng, ưu điểm lớn nhất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là có kiến thức tổng hợp rất tốt vì từng đảm trách nhiều cương vị từ địa phương đến các Bộ, ngành. Điều này thể hiện khi điều hành phiên họp, tóm tắt phát biểu của đại biểu, kết luận trong một phiên họp hay góp ý kiến cho một dự án luật, pháp lệnh nào đó.

Còn đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) thì đánh giá tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người trẻ trung, năng động, từng trải qua công việc của Nhà nước, địa phương cũng như trải qua công tác ở Bộ Tài chính; Lao động, thương binh và xã hội và gần đây nhất là Phó Chủ tịch Quốc hội. “Ở tất cả các vị trí, đồng chí đều làm tốt. Trong điều kiện đất nước cần phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế thì việc lựa chọn một Chủ tịch Quốc hội am hiểu về tài chính chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn” - đại biểu nhận xét.

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ.

Tương tự, đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) bình luận: Tân Chủ tịch Quốc hội là người rất tâm huyết, trình độ và có nhiều kinh nghiệm. Với cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã thể hiện được sự điều hành khoa học, linh hoạt, vừa có sự thân thiện nhưng kiên quyết, nguyên tắc của một lãnh đạo cấp cao, vì thế “tôi hoàn toàn tin tưởng tân Chủ tịch Quốc hội sẽ có sự đột phá, đưa ra được những cơ chế chính sách phát triển đất nước một cách mạnh mẽ hơn”.

M.Đ.