Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, khẩn trương có biện pháp khắc phục các vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, bảo vệ môi trường, rừng đặc dụng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng cảnh; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-3.

Như Báo CAND đã đề cập trong bài “Sai phạm từ một dự án xẻ rừng đặc dụng” trong số ra ngày 30-1, năm 2010, Công ty CPTĐ Hải Thạch lập dự án khai thác khoáng sản đất là vật liệu xây dựng trong vùng quy hoạch rừng đặc dụng Đèo Cả ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên). 

Quá trình tổ chức thực hiện dự án, UBND, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng Phú Yên, UBND huyện Đông Hòa và Công ty CPTĐ Hải Thạch đã có nhiều hành vi vi phạm Luật Đất đai năm 2003, 2013, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng…

Hữu Toàn