Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân bao gồm 5 nhà máy, trong đó có 2 nhà máy do EVN trực tiếp đầu tư là Vĩnh Tân 4 (1.200 MW) hiện đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị vận hành và Vĩnh Tân 4 mở rộng (1.200 MW) đang xây dựng đạt hơn 50% tiến độ; 2 nhà máy theo mô hình BOT là Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 3 hiện đang triển khai xây dựng; Nhà máy Vĩnh Tân 2 do Tổng Công ty Phát điện 3 làm chủ đầu tư hiện đã đi vào hoạt động. Sau khi cả 5 nhà máy đi vào hoạt động, đây sẽ là trung tâm điện lực lớn nhất cả nước với tổng công suất gấp khoảng 4 lần Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Để Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp lớn cho an ninh năng lượng quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trước hết phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình xây dựng, thử nghiệm, vận hành và khai thác sau này. “Không để xảy ra tai nạn, sự cố, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người dân”, Phó Thủ tướng đặc biệt yêu cầu.

Về vấn đề môi trường, do Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân ở gần Khu bảo tồn Hòn Cau, Phó Thủ tướng đã yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về môi trường. 

Mặc dù đánh giá cao việc Bộ Tài nguyên & Môi trường đã rất cầu thị, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, người dân để chuyển đổi phương án sử dụng vật liệu nạo vét của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Phó Thủ tướng yêu cầu cần sớm có đánh giá tổng thể tác động môi trường của cả khu vực chứ không chỉ riêng từng nhà máy. 

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ nước thải, nhiệt độ nước thải trước khi thải ra biển; khí thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường; xỉ thải phải được xử lý và sử dụng làm vật liệu xây dựng thay thế vật liệu xây dựng truyền thống, vật liệu san nền, thậm chí là các loại vật liệu bảo vệ bờ biển. 

Để làm được điều này, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi tường, Bộ Khoa học & Công nghệ được yêu cầu sớm có công bố các tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo xử lý toàn bộ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện nói chung, Nhiệt điện Vĩnh Tân nói riêng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu phải có ban quản lý tổng thể khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân để quản lý tổng thể hạ tầng, trong đó có hạ tầng xả thải; điều phối sản xuất chung của các nhà máy… Ban Quản lý hoạt động lâu dài cùng với dự án. Đây sẽ là đầu mối quản lý, điều tiết chung của tất cả các nhà máy. EVN được giao chủ động triển khai, có báo cáo cụ thể lên Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải đảm bảo chất lượng cho các nhà máy; yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng...

V.H.