Cụ thể, tại Phiên họp thứ 28 từ ngày 15 đến 17-10, UBTVQH đã quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2011 -2016 đối với ông Nguyễn Bắc Son.

Quyết định trên là kỷ luật hành chính được tiến hành sau kỷ luật theo quy định của Đảng. Trước đó, tại Hội nghị BCH Trung ương 8, khoá XII, ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

UBTVQH cũng giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son.

Ông Nguyễn Bắc Son

Ông Son bị kỷ luật do các vi phạm trong dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG (dự án). Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận với tập thể Ban cán sự đảng. Ông trực tiếp quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công. Ông cũng thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Bộ Chính trị đánh giá những vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son là rất nghiêm trọng, do đó, đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật nghiêm minh ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền.


B.Quân