Theo Bộ GTVT, với tình hình khó khăn thực tế của dự án hiện nay, có thể phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc khoản vay lại trong các kỳ trả nợ tiếp theo. Để duy trì việc trả nợ đầy đủ, đúng hạn, hạn chế các vướng mắc phát sinh, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính sớm xem xét việc gia hạn thời hạn trả nợ gốc phần vốn cho vay lại đối với dự án.

 “Trường hợp không được Bộ Tài chính sớm xem xét gia hạn, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng có ý kiến với Kiểm toán Nhà nước để tháo gỡ về thủ tục trên cơ sở xem xét tính chất đặc thù của dự án. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ cho phép Bộ GTVT tiếp tục bổ sung vốn bố trí cho hạng mục trả nợ gốc của các hiệp định vay đã ký”, báo cáo nêu rõ.

Trước đó, tháng 12/2019, Bộ GTVT có văn bản báo cáo, đề nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận phương án giãn thời hạn trả nợ gốc phần vốn vay lại cho đến khi hoàn thành dự án và chuyển giao trách nhiệm nhận, trả nợ từ Bộ GTVT sang UBND TP Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 6/2, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được thực hiện bằng nguồn vốn vay nước ngoài, gồm 1,2 tỷ NDT và 250 triệu USD, theo hai Hiệp định vay giữa hai Chính phủ Việt Nam – Trung Quốc. 

Dự án sau khi hoàn thành được bàn giao cho UBND TP Hà Nội tiếp nhận, quản lý khai thác, vận hành. Theo cơ chế tài chính của dự án, Bộ GTVT có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng để trả nợ nước ngoài cho phần vốn vay lại của dự án và các khoản phí liên quan trong giai đoạn xây dựng và cho tới khi hoàn thành.

Bộ GTVT đã bố trí 400 tỉ đồng trong tổng mức đầu tư dự án để trả nợ gốc phần vốn vay lại trong giai đoạn xây dựng dự án. Đến nay, dự án đã trả nợ gốc khoản vay lại của cả hai Hiệp định vay với tổng số tiền 398,043 tỉ đồng, số vốn trả nợ gốc còn lại trong tổng mức đầu tư chỉ còn lại là 1,957 tỉ đồng.

Dự án sau khi được bàn giao, UBND TP. Hà Nội tiếp nhận nợ, trả nợ vay lại trực tiếp đối với phần vốn vay.

Phạm Huyền