Sáng 7-9, tại TP Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ các Bộ, ban ngành Trung ương và 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông.

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng diện tích 98.895km2, dân số hơn 15 triệu người, có 1.424 xã thực hiện xây dựng NTM.

Tính đến tháng 8-2019, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 604/1.424 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM thấp hơn bình quân cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Về xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, hiện vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chưa có xã đạt chuẩn; dự kiến đến hết năm 2020, cả 2 vùng có khoảng 126 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong quá trình xây dựng NTM, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như giao thông, điện, đường, trường học, trạm y tế,… được các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chú trọng ưu tiên nguồn lực đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình triển khai xây dựng NTM tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Kết quả xây dựng NTM mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Trên bình diện chung, xây dựng NTM của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn thiếu chiều sâu, thiếu toàn diện, mới chỉ tạo được điểm sáng ở một số nơi, tính lan tỏa, nhân rộng các mô hình điển hình chưa nhiều; một số địa phương chưa phát huy hết lợi thế về nguồn lực đất đai, tài nguyên để khai thác, hỗ trợ cho xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, các tỉnh, thành khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục quán triệt quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; NTM là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”; phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tiệm cận với khu vực đô thị.

Bên cạnh đó, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tập trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch nông thôn làm nền tảng cơ bản gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và phù hợp với quá trình đô thị hóa. Song song đó còn chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển mạnh du lịch nông thôn; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ các Bộ, ban ngành Trung ương và 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Tham gia tham luận tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng- an ninh. Để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương nắm tình hình ngay tại cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là việc lợi dụng tự do, tín ngưỡng trong tôn giáo để tuyên truyền lôi kéo, kích động đồng bào gây rối an ninh trật tự.

Tập trung đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để gia tăng tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra khám phá các vụ án. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để nâng cao cảnh giác, nhận thức, hiểu biết pháp luật. Xây dựng nhân rộng xã đạt tiêu chí An  ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tập trung đẩy nhanh thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã để phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở…

Ngọc Thi