Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Đà Nẵng trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của Đà Nẵng đối với Nghị quyết cũng như sự đổi mới, sáng tạo trong thực thi các Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc.

Thời gian tới, đồng chí lưu ý căn cứ theo Nghị quyết 43, Đà Nẵng triển khai quy hoạch mới đến năm 2030, tầm nhìn 2045 phải mang tầm nhìn dài hạn và tránh bị thay đổi để mỗi thế hệ đóng góp một phần, qua nhiều thế hệ sẽ trở thành hiện thực.Quy hoạch phải phải theo hướng hiện đại, hướng tới xây dựng Đà Nẵng thành thành phố văn minh, đáng sống và tiến tới là thành phố thông minh.

Về quan điểm phát triển, đồng chí đề nghị Đà Nẵng phải thấm nhuần tư tưởng phát triển nhanh nhưng bền vững. Đà Nẵng phát triển không phải chỉ cho Đà Nẵng mà là cho miền trung và cả nước. Với đặc thù diện tích không lớn và mật độ dân số khá cao, không gian địa lý phát triển không còn nhiều, đồng chí đề nghị Đà Nẵng cần tiết kiệm và trân trọng những gì đang có; chỉ lựa chọn những gì tốt cho sự phát triển ổn định lâu dài chứ không lấy đi cơ hội và tiềm năng phát triển của thành phố. 

Đà Nẵng cần chuẩn bị quỹ đất cho việc sử dụng lâu dài; không sốt ruột thu hút các dự án sản xuất gây ô nhiêm môi trường, tạo áp lực lên hạ tầng…. 

Cần tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao; xây dựng thành trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các trường Đại học, trung tâm dịch vụ trong đó trọng tâm là logistic; nghiên cứu các cơ chế chính sách tốt để cùng với định hướng đúng sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển đột phá của Đà Nẵng.

Quá trình thực hiện Nghị quyết, đồng chí đề nghị Đà Nẵng không thể trì trệ, trông chờ; cũng không được nóng vội và duy ý chí mà phải làm bài bản, kiên định, kiên trì để xây dựng được tiềm lực và nền tảng mới cho phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã tham dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các nội dung ký kết giữa Ban Kinh tế Trung ương và hai Đại học quốc gia sẽ là cơ sở để các chuyên gia, các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm của 2 cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước cùng chung sức, phối hợp tốt với Ban Kinh tế TƯ trong việc tiến hành nghiên cứu, đề xuất các nội dung cốt lõi, mang tầm chiến lược để tham mưu cho BCHTW, Bộ Chính trị, Ban bí thư trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội đất nước. 

B.K