Ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP cho biết, đơn vị vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Tân Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành (trái) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Ngọc Minh.

Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT HKVN)-CTCP đã họp và nhất trí thông qua ông Phạm Viết Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT HKVN – CTCP do thay đổi công tác theo phân công của Bộ chính trị; ông Phạm Ngọc Minh – Thành viên HĐQT thôi kiêm giữ chức Tổng Giám đốc TCT HKVN – CTCP để bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT TCT HKVN-CTCP và ông Dương Trí Thành thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TCT HKVN – CTCP để bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc TCT HKVN – CTCP. 

Các quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-2016.

Phạm Huyền