Thông tin từ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính cho biết: tính đến 25-9-2016, tổng giá trị chi trả nợ của Chính phủ là 176.827 tỷ đồng, trong đó, riêng tháng 9-2016, tổng trị giá trả nợ là 10.198 tỷ đồng.

Về công tác huy động vốn nước ngoài, 9 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã ký kết 31 hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,880 tỷ USD.

Tính đến 25-9-2016, Việt Nam đã giải ngân 2,522 tỷ USD (tương đương 55.182 tỷ đồng), đạt 56% so với kế hoạch cả năm.

H.A