Tham dự Cuộc họp có gần 30 Bộ trưởng, Thứ trưởng, cùng nhiều Đại sứ, đại diện 120 nước thành viên Không liên kết, gần 80 nước, tổ chức là quan sát viên và khách mời của Phong trào. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia Cuộc họp.

Cuộc họp tiến hành rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao lần thứ 17 Phong trào Không liên kết tổ chức từ ngày 17 đến 18 tháng 9, trong đó có việc trao đổi về các nội dung thuộc chủ đề của Hội nghị Cấp cao là “Hòa bình, Chủ quyền và Đoàn kết vì Phát triển”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Delcy Rodrigez đề cao đóng góp của Phong trào Không liên kết đối với sự nghiệp hoà bình, ổn định trên thế giới, thông qua vai trò và đóng góp tích cực của Phong trào tại các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela cho rằng Phong trào cần tập trung củng cố sức mạnh của mình là sự đoàn kết và đa dạng của tất cả 120 thành viên. 

Các nước đều nhất trí cao Phong trào cần phát huy nội lực trên cơ sở củng cố đoàn kết, phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố hoà bình, bảo vệ chủ quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển, thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu… 

Đoàn đại biểu Việt Nam.

Phát biểu tại Cuộc họp, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng Phong trào Không liên kết đã có những đóng góp quan trọng vào việc đấu tranh vì hoà bình, độc lập, chủ quyền của các nước thành viên. 

Thứ trưởng kêu gọi Phong trào Không liên kết cần tăng cường đoàn kết hơn nữa, trên cơ sở các nguyên tắc sáng lập, nhằm ứng phó tốt hơn với các thách thức hiện nay về an ninh, trong đó có sự can thiệp ngày càng tăng từ bên ngoài. 

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định các nước ASEAN đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng và khu vực Đông Nam Á hoà bình, ổn định và phát triển, quyết tâm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Huyền Chi