Đây là một trong bốn nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông 2016 (VietNam ICT Summit 2016) diễn ra ngày 24-9 tại Hà Nội. Hiện nay, tiêu chuẩn đô thị thông minh đã thống nhất chuẩn quốc tế.

Vì vậy, để xây dựng thành công đô thị thông minh, theo ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, thì bên cạnh việc áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam cần xây dựng song song, đồng bộ giữa hạ tầng cơ sở của đô thị thông minh và hạ tầng pháp lý vận hành đô thị đó.

Tiến sỹ Nguyễn Ái Việt, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Việt Nam có thể sẽ không xây dựng thành công đô thị thông minh nếu như chúng ta chỉ nghĩ xây dựng đô thị thông minh là thiên về công nghệ mà không có sự phối hợp liên ngành.

Một mặt, chúng ta phải nghiên cứu kĩ các chuẩn về thành phố thông minh trên thế giới và đưa thành các tiêu chuẩn của Việt Nam. Sau đó công bố và được sự đồng thuận của đông đảo người dân để ai cũng biết được thành phố thông minh là như thế nào.

Ngọc Bích