Thông tin này vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hé lộ trong bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 sáng 12-9.

Sáng kiến về hoà mạng di động một giá cước toàn ASEAN có tên gọi “ASEAN - Roam Like Home". Sáng kiến này nhằm tăng cường kết nối khu vực thông qua việc giảm mạnh cước chuyển vùng quốc tế thông tin di động, hướng tới mục tiêu người dân ASEAN chỉ phải trả phí chuyển vùng quốc tế trong phạm vi các nước ASEAN như ở nhà. 

Để hiện thực hóa mục tiêu này một cách thống nhất và có lộ trình đến năm 2020, các nước cần cam kết nhanh chóng thúc đẩy mạnh mẽ, tạo động lực lớn để các nhà mạng di động tiến hành đàm phán giảm cước chuyển vùng.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đứng trước những cơ hội và thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), các nước ASEAN cần đặt ra các ưu tiên chính sách của mình nhưng trên cơ sở lăng kính của cả khối.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 5 đề xuất. Thứ nhất là kết nối số, chia sẻ dữ liệu – vấn đề đã được lãnh đạo ASEAN thông qua Kế hoạch Tổng thể kết nối ASEAN về hạ tầng, thể chế và con người.
Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị WEF ASEAN 2018, Thủ tướng đã đưa ra 5 đề xuất để ASEAN thực hiện trong CMCN 4.0. 

“Trong Cách mạng công nghiệp 4.0, tôi đề nghị chúng ta trao đổi để có thêm “Kết nối số” được lồng ghép và nâng cao hiệu quả của các kết nối nêu trên, cùng với chú trọng phát triển thương mại điện tử, thanh toán điện tử, chính phủ điện tử… đồng thời dữ liệu là nền tảng của CMCN 4.0. Chúng ta cần xây dựng các Quy tắc của ASEAN về hợp tác chia sẻ dữ liệu nhằm điều chỉnh cách thức và điều kiện để dữ liệu có thể được chia sẻ và sử dụng hiệu quả”, Thủ tướng nói

Thứ hai là Hài hòa môi trường kinh doanh gồm các hạ tầng kết nối nền tảng về tài chính, ngân hàng, thị trường, truyền thông, logistics… hoạt động ở quy mô khu vực. Tức là ASEAN cần phải xây dựng Cơ chế hài hòa môi trường kinh doanh, hệ thống luật pháp và quy định giữa các thành viên ASEAN, giúp các doanh nghiệp nội khối có thể đạt được lợi thế nhờ quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Ba là thúc đẩy hình thành và kết nối các vườn ươm sáng tạo, xây dựng Khuôn khổ kết nối các vườn ươm quốc gia vào mạng lưới vườn ươm rộng lớn hơn của cả khu vực. Bốn là tìm kiếm phát huy tài năng trong đó có tạo dựng Chiến lược ươm mầm các tài năng của các nước ASEAN. Năm là, Hình thành mạng lưới giáo dục ASEAN và hệ thống học tập suốt đời.

Phát biểu của Thủ tướng về các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam được lãnh đạo nhiều nước, nhiều doanh nghiệp ASEAN và toàn cầu đồng tình và đánh giá cao; thể tầm nhìn về một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và sáng tạo, phát huy sức mạnh nội khối, tăng cường kết nối, chủ động và tích cực tranh thủ CMCN 4.0, cũng như khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào xây dựng Cộng đồng ASEAN trong bối cảnh CMCN 4.0.

H.Chi - L.Đan