Với khoảng 63% tổng trữ lượng nước ở bên ngoài lãnh thổ, an ninh nguồn nước của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các con sông quốc tế như sông Hồng, Mê Kông…

Mặc dù đã xây dựng nhiều cơ chế hợp tác song phương, đa phương về phát triển bền vững nguồn nước nhưng các quốc gia ở hạ nguồn như Việt Nam luôn phải chịu thiệt thòi. Trong phạm vi quốc gia, dưới tác động của phát triển kinh tế và gia tăng dân số, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cũng bị giảm sút, nhiều nơi khan hiếm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, để đạt được mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động, Việt Nam cần phải hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nước và phòng chống tác hại do nước gây ra. Ngoài ra, Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác với các quốc gia ở thượng nguồn để cùng bảo vệ, chia sẻ, khai thác nguồn tài nguyên nước một cách công bằng và hiệu quả.

K. Vy