Sau 2 tuần Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, ngày 9-2-1973, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định thành lập VNOSMP, hay còn gọi là Cơ quan MIA Việt Nam, để thực hiện Điều 8B của Hiệp định Paris.

Quyết định này đã thể hiện sự tôn trọng và nghiêm túc thực thi Hiệp định Paris, cũng như truyền thống hòa hiếu, bao dung của dân tộc Việt Nam. Đến nay, VNOSMP đã phối hợp với MIA Hoa Kỳ tìm kiếm, trao trả 972 bộ hài cốt của lính Mỹ, được chính phủ Hoa Kỳ, Liên đoàn các gia đình MIA Hoa Kỳ đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thông qua hoạt động của VNOSMP Việt Nam, phía Hoa Kỳ cũng đã cung cấp cho Việt Nam thông tin của 11.000 liệt sỹ, giúp ta tìm kiếm được hơn 1.000 bộ hài cốt anh hùng, liệt sỹ. 

Qua đó, cũng đã góp phần đấu tranh, thúc đẩy phía Hoa Kỳ nâng cao trách nhiệm trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực tìm kiếm người mất tích, rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh, tẩy độc Dioxin...

Trong suốt 45 năm đó, nhiều thế hệ cán bộ của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp thực hiện tốt chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác MIA tại Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đảm bảo yêu cầu về quốc phòng - an ninh.

Lực lượng Công an trong cả nước cũng đã tiến hành điều tra, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, chiếm giữ hài cốt lính Mỹ, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự. 

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố liên quan và phía Hoa Kỳ giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại; tiếp tục cử các chuyên viên tham gia các đội tìm kiếm MIA; chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố chủ động công tác đảm bảo an ninh đối với các đợt hoạt động MIA...

Trần Xuân