Tại Hội nghị, hai bên đã thống qua biên bản Hội nghị, thống nhất bản báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Hiệp định, khẳng định "Việc thực hiện Hiệp định hợp tác song phương về hợp tác PCMBN được Chính phủ hai nước quan tâm chỉ đạo; các Bộ ngành và địa phương, nhất là địa phương biên giới tích cực, chủ động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nên bước đầu đã ngăn chặn và làm giảm tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt - Trung, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước".

Đoàn liên ngành giữa Việt Nam - Trung Quốc tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của Đoàn liên ngành Trung Quốc – Việt Nam, cũng như ý kiến tham gia của các tổ chức quốc tế.

Đồng thời, khẳng định, kết quả của Hội nghị là cơ sở quan trọng cho cơ quan chức năng 2 nước, nhất là các địa phương có chung đường biên giới Việt – Trung tăng cường phối hợp chặt chữ, triển khai có hiệu quả Hiệp định trong thời gian tới.

Đồng chí Trung tướng bày tỏ cam kết của Bộ Công an Việt Nam, sẽ quán triệt đầy đủ tinh thần, nội dung, kết quả Hội nghị và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, mong muốn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng như các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

Trần Xuân