Cuộc đàm phán vòng 10 diễn ra hồi cuối năm 2017 tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Từ ngày 5 đến ngày 6-12 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã diễn ra đàm phán vòng XII Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam – Trung Quốc.

Trưởng Nhóm công tác phía Việt Nam là Vụ trưởng Vụ Biển (Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao) Nguyễn Mạnh Đông. Trưởng Nhóm công tác phía Trung Quốc là Cố vấn Cao cấp các sự vụ biên giới, Bộ Ngoại giao Mã Á Âu.

Hai bên đã tổng kết tình hình triển khai thực hiện các dự án đã ký từ đàm phán vòng XI đến nay và tích cực trao đổi ý kiến về các dự án hợp tác mới. Hai bên tiếp tục trao đổi ý kiến nhằm thúc đẩy ký kết “Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển Việt Nam – Trung Quốc”; triển khai các nội dung hợp tác liên quan trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng như các nội dung liên quan đến ký kết “Thỏa thuận về việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển”.

Hai bên nhấn mạnh việc hợp tác cần tiến hành trên cơ sở nhận thức chung, các thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo Cấp cao hai Đảng, hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; tiếp tục trên tinh thần công bằng, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nguồn lực của mỗi bên, góp phần thiết thực làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Hai bên nhất trí đàm phán vòng XIII Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm Việt Nam – Trung Quốc sẽ được tổ chức vào 6 tháng đầu năm 2019 tại Việt Nam, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thỏa thuận qua đường ngoại giao.

Tiên An